Asistenční pes

Pěvecký sbor Elišky Erlichové se podílí na dobročinném projektu, jež má za cíl zkvalitnit život handicapovaného dítěte pomocí asistenčního pejska.

Výcvik asistenčního psa je finančně i časově nákladná záležitost, během které se z vybraného štěněte stane naprosto oddaný společník, který dobře zná svého malého pána, ví, čím mu i přes jeho handicap udělat radost a je ochotný a šťastný mu kdykoliv vyplnit jakékoliv přání. Díky pochopení, ochotě a štědrosti Vás, kteří nám doposud během tanečních a pěveckých akcí přispěli, se ke dnešnímu dni podařilo vybrat již více než 100 000 Kč.

Jsme rády, že ani Vám nejsou ostatní lhostejní a snažíte se, byť i jednou korunou, přispět na společnou věc. Sbírka stále pokračuje a vybraný pejsek již přešel z předvýchovy do výcviku. V původně vybrané cílové rodině holčičky došlo k zásadním změnám, kvůli kterým by umístění pejska nebylo vhodné, a proto bylo vybráno jiné děťátko, kterému asistenční pejsek bude pomáhat v jeho rozvoji a umožní mu zvládat pro nás naprosto běžné věci, které bez pomoci samo zvládnout neumí.

Za každý, byť sebemenší příspěvek všem dárcům mnohokrát děkujeme!

 

* Účelem našeho projektu je pomoci holčičce z Říčan s kombinovaným postižením obstarat asistenčního pejska pro plnohodnotnější a radostnější život.

* Sbírka je zahájena od března 2013.

* Příspěvky můžete zasílat na číslo účtu veřejné sbírky 258117759/0300. Účet je založen v ČSOB, se sídlem Barákova 237, Říčany 251 01.

* K dispozici jsou také sběrací kasičky, které vždy naleznete na akcích TS Edity Broukalové nebo pěveckého sboru Elišky Erlichové a do kterých můžete kdykoliv přispět. Výše příspěvku není nijak omezena.

* Celý projekt, pod záštitou města Říčany, probíhá v okrese Praha-východ a částečně také ve Středočeském kraji.

Více informací o projektu naleznete v níže uvedeném letáčku.

Asistencni pes letacek


Aktuality a novinky

 

  • 14.4.2021
    Po roce plném online výuky bychom rádi dětem vynahradili společný čas, o který jsme přišli a rozhodli se tak uspořádat historicky první příměstský tábor našeho sboru. Půjde o týden plný aktivit, příprav muzikálového vystoupení a to vše ve zcela nových prostorách v Říčanech.
    Tábor není určen pouze pro děti navštěvující pravidelně naše hodiny, ale pro širokou veřejnost. Více informací najdete na letáčku na titulní straně našich stránek. Své děti můžete přihlašovat na standardním emailu: erlichovaeliska@seznam.cz.